Detail předmětu

Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru

FAST-CO058Ak. rok: 2020/2021

Požární bezpečnost - principy termální analýzy, požární zatížení, základní zásady požární spolehlivosti.
Navrhování ocelových konstrukcí pozemních staveb na účinky požáru - ocel při požáru, požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků a dílců namáhaných tahem, tlakem, ohybem.
Navrhování ocelobetonových konstrukcí pozemních staveb na účinky požáru - beton při požáru, požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců namáhaných tlakem a ohybem.
Navrhování dřevěných konstrukcí pozemních staveb na účinky požáru - dřevo při požáru, požární odolnost a spolehlivost dřevěných konstrukčních prvků a dílců namáhaných tlakem a ohybem, spoje dřevěných konstrukcí při požáru.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Prerekvizity

Navrhování a posuzování prvků a dílců ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí pozemních staveb.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Požární bezpečnost - principy termální analýzy, požární zatížení, základní zásady požární spolehlivosti.
2. Ocel při požáru - vlastnosti oceli při vysokých teplotách, základní principy působení ocelových konstrukcí při požáru.
3. Požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků namáhaných tahem.
4. Požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků namáhaných tlakem.
5. Požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků namáhaných ohybem.
6. Beton při požáru - vlastnosti betonu při vysokých teplotách, základní principy působení ocelobetonových konstrukcí při požáru.
7. Požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků namáhaných tlakem - sloup uzavřeného průřezu vyplněný betonem.
8. Požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků namáhaných tlakem - sloup otevřeného průřezu zcela a částečně obetonovaný.
9. Požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků namáhaných ohybem - spřažený nosník.
10. Dřevo při požáru - vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva při vysokých teplotách, základní principy působení dřevěných konstrukcí při požáru.
11. Požární odolnost a spolehlivost dřevěných konstrukčních prvků namáhaných tlakem - pruty z rostlého a lamelového dřeva.
12. Požární odolnost a spolehlivost dřevěných konstrukčních prvků namáhaných ohybem - pruty z rostlého a lamelového dřeva.
13. Požární odolnost a spolehlivost spojů dřevěných konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor