Detail předmětu

Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru

FAST-CL062Ak. rok: 2020/2021

Účinky požáru na konstrukce železobetonové, předpjaté a zděné. Metody ověřování požární odolnosti a metody pro stanovení mechanických a fyzikálních vlastností betonu a oceli při zvýšených teplotách. Metody pro ověření požární odolnosti betonových prvků a konstrukcí.
Návrh železobetonových a zděných prvků na účinky požáru zjednodušenými výpočtovými metodami. Navrhování prvků a konstrukcí z vysokopevnostního betonu.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Prerekvizity

stavební mechanika, zděné konstrukce, betonové konstrukce, předpjatý beton

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Chování betonu a betonových konstrukcí při požáru. Vliv požáru na únosnost konstrukcí.
2.– 3. Hodnocení požární odolnosti, teploty betonu a výztuže při požáru. Analýza účinků požáru a výpočet požárního zatížení.
4.– 5. Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách. Stanovení mechanicko-fyzikálních charakteristik betonu a oceli.
6.– 7. Principy návrhu. Návrhové metody pro betonové konstrukce vystavené požáru – návrh podle tabulek.
8.– 9. Zjednodušené výpočtové metody a pokročilé výpočtové metody. Zvláštnosti návrhu na účinky požáru prvků z vysokopevnostního betonu.
10.– 11. Vlastnosti zdiva při zvýšených teplotách. Stanovení mechanicko-fyzikálních charakteristik zdiva.
12.– 13. Principy návrhu. Návrhové metody pro zděné konstrukce vystavené účinkům požáru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor