Detail předmětu

Kompozice architektury

FAST-AG019Ak. rok: 2020/2021

Přehled a analýza architektonického tvarosloví a gramatiky s důrazem na psychologické a estetické aspekty. Srovnání a posouzení příkladů od antiky po současnost.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je schopnost orientace v architektonické kompozici, základní kompoziční kategorie, konstrukce, tektonika a stereotomie, barva a materiál, interiér a exteriér.

Prerekvizity

Předmět navazuje na některé poznatky z úvodních architektonických předmětů a využívá znalostí z dějin architektury.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Kompozice v architektuře, základní kategorie
2. Vnímání tvaru, optické klamy
3. Ohnisko, bod, linie, geometrické formy
4. Tektonika a stereotomie
5. Prostor
6. Symetrie a asymetrie
7. Kontrast a nuance
8. Metrum a rytmus
9. Modul
10. Proporce
11. Měřítko
12. Diskuse o vybraných příkladech 1
13. Diskuse o vybraných příkladech 2

Cíl

Orientace v architektonické kompozici, základní kompoziční kategorie, konstrukce, tektonika a stereotomie, barva a materiál, interiér a exteriér.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor