Detail předmětu

Výtvarná tvorba 5

FAST-AG015Ak. rok: 2020/2021

Základní informace o vzájemném ovlivňování a spolupůsobení architektury a výtvarných disciplin v historii i současnosti s důrazem na vývoj ve 20. století. Principy a zákonitosti působení výtvarného díla v architektonicko urbanistickém prostoru, studium těchto zákonitostí modelem a kresbou realizovaných děl. Vlastní zkušenost s tvorbou výtvarného díla pro zadaný architektonicko urbanistický prostor.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je získání povědomí o spolupůsobení architektury a výtvarného umění, simulace spolupráce architekta s výtvarníkem, výtvarné umění v architektuře podle druhů, vlastní tvorba.

Prerekvizity

Předmět navazuje na discipliny výtvarné tvorby a využívá i znalostí získaných v atelierech architektonické tvorby předchozích semestrů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání povědomí o spolupůsobení architektury a výtvarného umění, simulace spolupráce architekta s výtvarníkem, výtvarné umění v architektuře podle druhů, vlastní tvorba.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor