Detail předmětu

Architektonické aplikace CAD

FAST-AU004Ak. rok: 2020/2021

Úvod do počítačového navrhování v architektuře a stavebnictví pomocí aplikace podporující technologii BIM (Revit Architecturte).
Seznámení s BIM technologií a základními zásadami při tvorbě prostorového (3D) modelu, architektonických a konstrukčních prvků.
Popis způsobu získávání informací (dat) z informačního modelu budovy, jejich vykazování a použití v realizovaném projektu.
Využití data, vztahujících se k modelu budovy, od úvodního koncepčního návrhu, přes výstavbu, až po správu budovy.
Využití centrální databáze pro spolupráci s dalšími, oborově zaměřenými aplikacemi.
Tvorba pohledů, scén pro renderování a studie oslunění.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Samostatné renderování a rasterizace prostorových CAD modelů

Prerekvizity

Modelování v rovině a částečně v prostoru.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Tvorba fotorealistického modelu architektonických objektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor