Detail předmětu

Pozemní stavitelství 1

FAST-AH001Ak. rok: 2020/2021

• Předmět je úvodem do problematiky pozemního stavitelství, jeho názvosloví, třídění, struktury konstrukce objektu a souvisejících stavebních dílů – souhrnně technického sytému konstrukcí budovy.
• Seznámení se základní stavební terminologií.
• Jsou stanoveny základní požadavky na hlavní konstrukce staveb a jejich stručný přehled.
• Velká pozornost je věnována zásadám navrhování staveb a stavební legislativě.
• Představení stavebních materiálů a jejich vlastností včetně modulové koordinace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu pokud prokáže zanlosti o hlavních nosných konstrukcích a konstrukčních systémech budov a jejich aplikaci.

Prerekvizity

Písemná a grafická úroveň vyjadřování, dodržování nejzákladnější odborné terminologie, základní materiální znalosti, základní obecné konstrukční znalosti, logické myšlení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a představení problematiky pozemního stavitelství; proces návrhu stavby jako vyvážená kooperace profesí. Základní funkční, materiálové, technologické a technické požadavky na stavební konstrukce.
2. Typy staveb (obytné, průmyslové, zemědělské a speciální stavby). Funkce domu a jeho a vnitřního prostředí, - stručná typologická pravidla.
3. Základní terminologie, přehled základních stavebních konstrukcí.
4. Konstrukční požadavky na stavební konstrukce, odolnost staveb proti vnějším vlivům. Požadavky na omezení úniku tepla a hygieny vnitřního prostředí, technologické požadavky, požadavky ekologické, ekonomické požadavky. Stabilita a prostorová tuhost stavby, zásady pro navrhování nosných konstrukcí budov.
5. Modulární koordinace - zásady proporcionality , princip modulární koordinace, provádění modulu ve stavebních konstrukcích , koordinační rozměry.
6. Stavební materiály, fyzikální a chemické vlastnosti materiálů. Obvodový plášť stavby, povrchové úpravy, okna, dveře a vrata.
7. Základní seznámení s nosnými svislými a vodorovnými konstrukcemi.
8. Stručný úvod do: Zakládání staveb, střešní systémy budov a krytiny, šikmé nosné konstrukce.
9. Projektová činnost ve výstavbě; stavební legislativa, České technické normy, (model systému budovy, princip konstrukčního řešení).
10. Proces a realizace stavby, hlavní účastníci stavebního procesu. Metodika procesu návrhu stavby. Legislativa – Technické požadavky na stavby.
11. Péče o stavby: údržba a opravy, modernizace a rekonstrukce, renovace.
12. Užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zásady navrhování.
13. Tepelná ochrana budov a zásad pro úsporu energie - tepelná pohoda v interiérech , tepelné vlastnosti konstrukcí , energetická účinnost .

Cíl

Uvedení do problematiky pozemního stavitelství.
Přehled základního názvosloví konstrukcí a jejich členění.
Úvod k základnímu přístupu při navrhování budov.
Seznámení s hlavní nosnými konstrukcemi a konstrukčními systémy budovy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor