Detail předmětu

Veřejné stavby 1

FAST-AG004Ak. rok: 2020/2021

Předmět umožní studentům získat základní znalosti pro navrhování různých typologických celků v oblasti veřejných staveb. Je teoretickou průpravou pro vypracování jednoduchých úkolů v seminářích a především pro navrhování veřejných staveb v následné ateliérové výuce.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost typologie veřejných staveb, školské stavby, budovy pro řízení a administrativu, obchodní zařízení a služby, stavby pro dopravu.

Prerekvizity

Předmět je zařazen v prvním semestru studia, nenavazuje na žádnou předchozí disciplínu. Předpokladem je všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Dětská denní zařízení, mateřské školky a jesle
2. Základní a střední školy
3. Vysoké školy, posluchárny a laboratoře
4. Kongresová centra
5. Knihovny
6. Administrativní budovy
7. Banky a trezory
8. Prodejny maloobchodní sítě
9. Obchodní domy a nákupní centra
10. Veřejné stravování, rychlé občerstvení a restaurace
11. Stavby pro železniční a autobusovou dopravu
12. Parkoviště, garáže, čerpací stanice
13. Letiště

Cíl

Znalost typologie veřejných staveb, školské stavby, budovy pro řízení a administrativu, obchodní zařízení a služby, stavby pro dopravu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor