Detail předmětu

Pozemní komunikace 1

FAST-BM001Ak. rok: 2020/2021

Materiály a technologie pro stavbu silnic a dálnic. Seznámení se se základními materiály používanými v silničním stavitelství (zeminy, kamenivo, asfalty, asfaltovými směsmi, betony atd.), jejich vlastnostmi, zkouškami a kvalitativními požadavky.
V návaznosti na vlastnosti materiálů jsou probírány technologické postupy výroby a pokládky jednotlivých konstrukčních vrstev netuhých a tuhých vozovek a systémy zkoušek pro zajištění požadované kvality.
Zásady dimenzování vozovek a návrh podle katalogu.
Poruchy vozovek a technologie recyklace materiálů vozovek.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Student je schopný vyhledat trasu pozemní komunikace v jednoduchých podmínkách. K tomu zvládne projektovou dokumentaci na úrovni studie. Je schopný objektivně posoudit varianty návrhu.

Prerekvizity

Požadují se základní všeobecné znalosti o stavebních materiálech a stavební fyzice.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zeminy a zemní práce
2. Zlepšování zemin
3. Kamenivo a nestmelené vrstvy vozovek
4. Hydraulicky stmelené a prolévané vrstvy vozovek
5. Asfaltová pojiva
6. Asfaltové směsi - vlastnosti a navrhování
7. Asfaltové postřiky, nátěry a emulzní kalové zákryty
8. Dlážděné vozovky, vozovky ze zámkových dlažeb.
9. Cementobetonové vozovky.
10. Navrhování tuhých a netuhých vozovek
11. Diagnostika vozovek
12. Údržba a opravy vozovek
13. Recyklace netuhých a tuhých vozovek

Cíl

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací.
Historie a vývoj pozemních komunikací, intenzity a kapacity komunikací.
Fyzikální předpoklady pohybu vozidel, vlastnosti vozového parku.
Ekonomika, bezpečnost, vnější účinky dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor K , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor K , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor K , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor