Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2 (M)

FAST-BH008Ak. rok: 2020/2021

Přednášky jsou zaměřeny na základní konstrukce pozemních staveb ve vazbě na statické principy a běžně používané stavební materiály jako metodický návod na koncepční řešení vytvoření kompozice návrhu jednoduché stavby. Jedná se o rozšíření a prohloubení základních informací o stavebních konstrukcích včetně zásad pro jejich uplatnění k návrhu stavby při uplatnění znalostí z předchozího studia souvisejících předmětů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, složením zkoušky, která předpokládá
uplatnění znalostí z uvedených absolvovaných předmětů a sestává z
části písemné podle zadaných otázek o stavebních konstrukcích a
následné rozpravy směrované na jejich volbu k dosažení celkového
optimálního řešení stavby.

Prerekvizity

Základy o stavebních konstrukcích, deskriptivní geometrie; stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti; geodézie; statiku; betonových konstrukcí, ocelových a dřevěných konstrukcí, stavebních materiálů, mechaniky zemin; mechanizace na staveništi, zakládání staveb, geologie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zakládání staveb – osazení stavby, zakládací poměry, výkopy, základy plošné, konstrukční úpravy, spodní stavba, budovy podsklepené, izolace spodní stavby, základy hlubinné.
2. Svislé nosné konstrukce – stěnové systémy, konstrukční soustava stavby zděné, prostorová tuhost a stabilita, zděné nosné stěny, montované z panelů
3. Úpravy ve zdivu – pevnost zdiva, ztužující věnce, překlady montované, monolitické, stěny montované z panelů, polomontované z blokopanelů a monolitické
4. Vodorovné nosné konstrukce – statické působení a zásady pro navrhování, stropy železobetonové montované, monolitické a kombinované, stropy dřevěné
5. Nosné konstrukce převislé a ustupující – statické řešení a odůvodnění, římsy, balkóny, lodžie, arkýře, markýzy, atiky, ustupující podlaží
6. Konstrukční řešení staveb přízemních a vícepodlažních, prostorová tuhost a stabilita.
7. Skeletové budovy – nosné systémy, kostry železobetonové montované, monolitické – rámové kombinované, nosné konstrukce stropů ve skeletech
8. Schodiště ve skeletu – varianty, detaily styků konstrukčních prvků ve skeletu, mrakodrapy, dispozice.
9. Konstrukce spojující výškové úrovně – statické působení a návrh rozměrů schodiště, rampy, shozy, žebříky, výtahy
10. Nosné konstrukce zastřešení – konstrukční soustavy krovu dřevěného, vazníky dřevěné, železobetonové a ocelové, statické schéma návrhu
11. Detaily řešení krovu, ploché střechy jednoplášťové, dvouplášťové, střešní pláště
12. Svislé nenosné konstrukce – příčky a odvodové pláště budov – zděné, monolitické, montované, zásady návrhu a provádění
13. Doplňující konstrukce – výplně otvorů, komínová tělesa, zábradlí, povrchové úpravy – podlahy, podhledy – dilatační a rozdělovací spáry, detaily úprav ukončení konstrukcí

Cíl

Na základě znalostí o základních konstrukcích pozemních staveb se jedná o získání schopnosti k přípravě a vytvoření koncepce projektové dokumentace. Cílem je orientace při volbě vhodné konstrukční soustavy a nosného systému stavebního objektu středně velkého rozsahu pro konkrétní účel daný dispozičním řešením a bezprostředními vnějšími podmínkami místa stavby. Podkladem pro absolvování zkoušky je výstup ze cvičení v podobě ucelené projektové dokumentace objemového řešení stavby na úrovni studie jako podklad pro stavební řízení pro vydání územního rozhodnutí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor