Detail předmětu

Technologie montovaných staveb

FAST-BJ012Ak. rok: 2020/2021

Návaznost na oborové předměty technologie výroby stavebních dílců a užití stavebních materiálů, včetně vhodnosti postupů jejich zabudování do konstrukcí stavebních objektů. Systematický přehled současného sortimentu prefabrikovaných stavebních prvků.
Stručný popis technologií provádění staveb občanských, průmyslových a dopravních, zejména moderních montáží. Občanská výstavba: možnosti provádění staveb z montovaných prefabrikovaných dílců a kombinace montovaných objektů s klasickými technologiemi stavění. Průmyslové stavby: možností monolitických konstrukcí vytvářených pomocí systémových bednění a jejich kombinace s montáží dílců prefabrikovaných. Dopravní stavby: výstavba mostních objektů jak montovaných, tak i monolitických. Současné možnosti využití technologie montovaných dílců v rekonstrukcích objektů. Odchylky a tolerance ve stavebnictví, další směry rozvoje technologií montáže. Požadavky na jakost a rozměrovou přesnost výroby prefabrikovaných dílců, trendy vývoje v oboru prefabrikace. Na přednášky obsahově navazuje výuka ve cvičení, které jsou doplněny exkurzemi na vybrané stavby s viditelnou montážní technologií.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o používaných soustavách montovaných skeletů pozemních staveb - průmyslové haly a občanské stavby a staveb inženýrských. Získá znalosti o návaznosti technologie výroby dílců a uplatnění prefabrikátů v používaných soustavách montovaných skeletů ve stavebnictví. Získá orientaci v používaných montážních postupech staveb s využitím prefabrikace. Upevnění významu souladu technické a organizační úrovně výrobní technologie prefabrikátů a montážních postupů dílců na kvalitu stavebního díla.

Prerekvizity

Základní orientace v konstrukčních soustavách pozemních staveb a provádění inženýrských staveb a v provádění kovových a dřevěných konstrukcí. Navrhování betonových konstrukcí, fyzikálně mechanické vlastnosti oceli, železobetonu, dřeva.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj prefabrikace, výhody/nevýhody montovaných konstrukcí, rozměrová a modulová koordinace,
2. Typizace, unifikace konstrukčních soustav, stěnové (panelové) systémy, vývoj,
3. Vady panelových objektů, způsoby jejich sanace (regenerace panelových objektů),
4. Skeletové železobetonové objekty,
5. Halové objekty s nosnou konstrukcí ze železobetonu, oceli nebo dřeva,
6. Statické působení montovaných konstrukcí,
7. Mostní konstrukce – typy staveb, technologie výstavby,
8. Problematika předpínání výztuže,
9. Podzemní objekty – technologie výstavby, konstrukční systém,
10. Výstavba podzemních objektů s využitím prefabrikace (sekundární skládané ostění),
11. Dřevostavby – základní členění typů dřevostaveb, typy používaných dřevěných prvků, cena prací dřevostaveb,
12. Dřevostavby – konstrukční zásady a detaily v provádění.
13. Dřevostavby – statické řešení dřevostaveb, požární odolnost, software pro návrh dřevostavby.

Cíl

Rozšíření znalostí z předmětu technologie výroby dílců o návazné uplatnění prefabrikátů v používaných soustavách montovaných skeletů pozemních staveb - průmyslové haly a občanské stavby a staveb inženýrských. Student se orientuje v používaných montážních postupech staveb s využitím prefabrikace. Upevnění významu souladu technické a organizační úrovně výrobní technologie prefabrikátů a montážních postupů dílců na kvalitu stavebního díla.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor