Detail předmětu

Speciální izolace

FAST-BJ013Ak. rok: 2020/2021

Náplň navazuje na předcházející problematiku stavebních izolací a vytváří tak pro zájemce prohloubení poznatků ve studované problematice. V rámci kurzu budou předloženy speciální poznatky v oblasti vlhkostního šíření a poruch stavebních konstrukcí z důvodu vlhkostního působení na stavební materiály. Aplikace stavebních izolací ve stavebním objektu zahrnuje zásady pro racionální užívání izolací, navazuje také na netradiční technologie užívání energetických zdrojů pro vytápění budov a řešení nízkoenergetických budov.
Navazující cvičení mají laboratorní, výpočtový, částečně i projekční charakter.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o technologických procesech při používání novodobých stavebních materiálů, použití izolačních materiálů z hlediska tepelně-izolačních, vlhkostních a akustických požadavků na stavby.

Prerekvizity

Znalost technologie staviv, fyziky stavebních látek (transport tepla a vlhkosti), izolačních materiálů, základní znalosti matematiky a fyziky, znalosti základů v oblasti zateplování stavebních konstrukcí

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Životní prostředí, využití alternativních tepelných zdrojů, účinnost využití zdrojů
2. Energetická politika státu, užitná hodnota stavebního díla
3. Primární a sekundární energetické vstupy při použití staviv
4. Tepelný audit budov, provádění a cíle auditu, využití závěrů
5. Zásady pro používání stavebních izolací ve stavbách, recyklace stavebních látek a tepelných izolací
6. Budova jako tepelný systém, užitné vlastnosti materiálů
7. Modelování reálných projevů staviv, vliv fyzikálních vlastností materiálů ve stavbách
8. Optimalizace užití stavebních izolací, formulace problému
9. Vlhkostní stav zabudovaných staviv
10. Speciální hydroizolace ve stavebních konstrukcích, ochrana stavebního díla před účinky vlhkosti
11. Formulace a popis nestacionárního modelu současného popisu šíření tepla, vlhkosti, transport rozpustných solí
12. Diagnostika stavebních konstrukcí z hlediska účinku teplotních a vlhkostních vlivů
13. Metody lokalizace stavebně-fyzikálních závad. Nové trendy využívání izolací, tzv. pasivní energetické domy

Cíl

Zvláštnosti technologických procesů při používání novodobých stavebních materiálů, použití izolačních materiálů z hlediska tepelně-izolačních, vlhkostních a akustických požadavků na stavby.
Rizika užití novodobých izolačních materiálů ve stavbách.
Zajištění určeného vlhkostního stavu v budovách, využití přírodních materiálů ve stavbách. Zkoušení izolačních materiálů.
Hodnocení materiálů na životní prostředí, technologie využití alternativních tepelných zdrojů, nízkoenergetické stavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor