Detail předmětu

Vybrané statě z technologie stavebních hmot

FAST-BJ056Ak. rok: 2020/2021

Volitelný předmět je podpůrným předmětem pro zpracování bakalářské práce. Posluchač si volí podle tématu zadání práce jeden ze dvou základních předmětů s technologickým nebo aplikačním zaměřením.
Předmět shrnuje dosavadní poznatky z hlavních procesů technologií výroby stavebních hmot a materiálů. Vlastnosti surovin, jejich úprava a zpracování, možnosti ekologického využívání průmyslových odpadů a druhotných surovin, hlavní chemicko-technologické procesy výroby stavebních látek, technické parametry strojně technologických zařízení, požadavky na technickou kontrolu technologických procesů a zkoušení produktů. Informace o aktuálních poznatcích vývoje a výzkumu v oblasti progresivních technologií výroby stavebních hmot, možnosti zvyšování efektivnosti procesů a zlepšování užitných vlastností výrobků.
Přednášková část je doprovázena cvičením, které má laboratorní i výpočtový charakter. V rámci praktických cvičení jsou také prováděny experimenty v souladu s platnými normativními dokumenty a legislativními předpisy v návaznosti na běžnou stavební praxi. S většinou laboratorních analýz se zde studenti setkávají poprvé.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti o vhodných primárních i sekundárních surovinách pro výrobu stavebních materiálů, způsobu jejich zpracování a kontrole vlastností surovin i z nich připravených materiálů.

Prerekvizity

Základní přehled o surovinách a technologiích pro výrobu stavebních hmot.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, základní pojmy.
2. Suroviny pro výrobu stavebních hmot, rozdělení.
3. Zdroje surovin, těžba, úprava, zpracování.
4. Hlavní chemicko-technologické procesy výroby stavebních látek.
5. Technické parametry strojně technologických zařízení.
6. Požadavky na technickou kontrolu technologických procesů.
7. Zkoušení produktů, metodiky, potřebné vybavení, vyhodnocení zkoušek.
8. Aktuální legislativa o odpadech, současný stav produkce a zpracování odpadů. Zkoušení vlastností odpadů.
9. Možnosti ekologického využívání průmyslových odpadů a druhotných surovin. Seznámení s již vyráběnými hmotami na bázi odpadů.
10. Sledování trvanlivosti stavebních hmot s druhotnými surovinami.
11. Aktuální poznatky vývoje a výzkumu v oblasti progresivních technologií výroby stavebních hmot.

Cíl

Absolvent předmětu získá znalosti o vhodných primárních i sekundárních surovinách pro výrobu stavebních materiálů, způsobu jejich zpracování a kontrole vlastností surovin i z nich připravených materiálů. Teoretické znalosti studentů jsou ověřovány a rozšiřovány v rámci praktických cvičení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor