Detail předmětu

Bakalářský seminář (M)

FAST-BJ054Ak. rok: 2020/2021

V bakalářském semináři jsou studenti metodicky a odborně připraveni na témata svých prací.
Předmět zařazuje úvodní přednášku, ve které jsou studenti seznámeni s problematikou podmínek laboratoří ústavu, bezpečností práce, časovými možnostmi experimentálních prací s ohledem na kapacitu výuky.
V dalším časovém průběhu každý student pracuje individuálně: zabezpečuje odbornou literaturu, normy, podle zaměření práce se seznamuje s technickými parametry laboratorních zařízení a s postupem práce se specielními přístroji.
Následují experimentální práce podle individuálních zadání. Metodické postupy jsou konsultovány s jednotlivými vedoucími bakalářských prací, stejně jako provádění laboratorních prací. Garant a vedení semináře zabezpečuje koordinaci výuky a bakalářských prací, včetně kontroly způsobilosti laboratorní a přístrojové techniky.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí a dovedností související s problematikou zadané bakalářské práce.

Prerekvizity

Základní postupy přípravy, úpravy a zkoušení stavebních hmot. Práce s odbornou literaturou a normami.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti, související s problematikou zadané bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor