Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2 (S)

FAST-BH052Ak. rok: 2020/2021

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb:- systémy stěnové, nosné stěny zděné, otvory v nosných stěnách,- systémy skeletové železobetonové monolitické, - systémy kombinované. Konstrukční systémy výškových budov, superkonstrukce – princip, materiálové varianty. Stropní konstrukce, jejich funkce, obecné požadavky, vazba na svislé nosné stěny: stropy dřevěné, železobetonové, keramické, kovové, kombinované. Konstrukce předsazené. Komínové a ventilační průduchy. Nenosné svislé konstrukce, požadavky, materiálové a konstrukční řešení.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student zvládne návrh a konstrukci schodišť, založení stavby - plošné základy.

Prerekvizity

Základní požadavky na různé typy staveb (funkční, konstrukční, a architektonické), odborné názvosloví, základní znalosti o konstrukčních systémech, schopnost výběru systému v závislosti na typu stavby, zajištění prostorové tuhosti konstrukčního systému.Znalost zakreslování základních typů konstrukcí, schopnost čtení stavebních výkresů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Požadavky na konstrukce – funkční, konstrukční a materiálové; zatížení; konstrukční systémy vícepodlažních staveb.
2. Svislé nosné konstrukce, stěny – zděné – druhy malt, materiál zdiva, únosnost, sedání a dotvarování zdiva; cihelné zdivo – druhy, vazby zdiva.
3. Tvárnicové zdivo, kamenné zdivo, smíšené zdivo – materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
4. Monolitické a montované stěny, vícevrstvé konstrukce - konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře - materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
5. Otvory ve svislých konstrukcích (ztužující prvky) - věnce a překlady – statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů.
6. Vodorovné nosné konstrukce - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce; stropy monolitické.
7. Montované, polomontované stropní konstrukce – druhy, vlastnosti a funkční požadavky.
8. Klenby - typy, konstrukční a statické řešení; skeletové systémy – základní principy a funkční požadavky
9. Skeletové systémy – monolitické, montované, kombinované konstrukční systémy.
10. Konstrukční systémy výškových budov – superkonstrukce – princip, materiálové varianty, halové objekty – druhy, funkční a statické požadavky.
11. Konstrukce převislé a ustupující – balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy – materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.
12. Dilatační spáry; konstrukce svislé nenosné – příčky – materiálové a konstrukční řešení.
13. Komíny a ventilační průduchy – zásady pro navrhování a provádění.

Cíl

Podání uceleného přehledu v oblasti navrhování spodní stavby v interakci s horní stavbou a základovým podložím. Obeznámení s problematikou izolací spodních staveb,konstrukcí spojující různé výškové úrovně, dilatačních spar a vybraných povrchových úprav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor