Detail předmětu

Pozemní stavitelství 1

FAST-BH001Ak. rok: 2020/2021

Studenti se v rámci přednášek seznámí s terminologií a získají prvotní přehled o stavebních konstrukcí a jejich částech.
Tento kurz je předpokladem pro úspěšné pokračování tematicky souvisejících předmětů Pozemní stavitelství ve druhém a třetím ročníku bakalářského studijního programu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu osvojením terminologie a konstrukčních částí včetně doplňujících prvků při návrhu budovy v konstrukční soustavě stěnové při objasnění legislativního rámce a typů dokumentace staveb v procesu výstavby. V rámci cvičení student vypracuje studii rodinného domu podle zadaného provozního schema. jedná se o půdorysy (zastavovací situace v m. 1:200, výkresy 1 :100 podlaží vstupní, podkroví, částečné podsklepení), příčný řez schodišťovým prostorem a pohledy), textová část TZ popisuje založení stavby, dispozici, nosné konstrukce a některé doplňující konstrukce. V závěru se uvede zadání pro specialisty (TZB).

Prerekvizity

V předmětu student získává základní znalosti a celkový přehled o pozemním stavitelství. Předpokládá se, že student nemá v tomto směru žádné znalosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Typy stavebních konstrukcí (bytové, průmyslové, zemědělské a speciální stavby). Funkce budov a jejich vnitřního prostředí, - základní typologická pravidla.
2. Základní terminologie, nosné konstrukce stavby. Modulová koordinace.
3. Základní požadavky na stavby - hygienické, protipožární ochrana staveb, tepelná ochrana budov, akustika
4. Konstrukční požadavky na nosný systém stavby, stabilita a prostorová tuhost stavby, zásady pro navrhování nosných konstrukcí budov.
5. Základové konstrukce. Zatížení základové spáry. Výkopy.
6. Svislé nosné konstrukce
7. Nenosné svislé konstrukce, překlady
8. Vodorovné nosné konstrukce - stropy. Klenby
9. Ztužující věnce. Komíny
10. Schodiště, rampy, žebříky.
11. Ploché střechy
12. Šikmé střechy
13. Obvodový plášť stavby, povrchové úpravy, okna, dveře, vrata, střešní systémy a krytiny.

Cíl

Teoretické uvedení studentů do základní terminologie a konstrukčních zásad pozemních staveb. Objasnění legislativního rámce a typů dokumentace staveb v procesu výstavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor