Detail předmětu

Dopravní urbanismus

FAST-TM51Ak. rok: 2020/2021

V přednáškách bude studentům podán stručný výtah nejdůležitějších informací ze zákonů a vyhlášek, které zásadně ovlivňují dopravní řešení v jednotlivých urbanistických strukturách.
Ve cvičeních budou na konkrétních příkladech procvičeny návrhové i šířkové parametry jednotlivých kategorií pozemních komunikací.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Prerekvizity

Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Postavení dopravy ve struktuře společnosti
2. Doprava v územním plánování
3. Dopravní řešení v urbanistických strukturách
4. Dopravní politika ČR, krajů a měst
5. Zákon o pozemních komunikacích
6. Dálnice, rychlostní silnice, silnice
7. Místní komunikace
8. Dopravní inženýrství – podklady pro projektování
9. Šířkové parametry pozemních komunikací a jejich odvodnění
10. Úrovňové a mimoúrovňové křižovatky
11. Veřejná hromadná doprava
12. Statická doprava – odstavování a parkování vozidel
13. Cyklistická doprava a pěší provoz

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor