Detail předmětu

Geomedia

FAST-HE64Ak. rok: 2020/2021

Prostředí programu, založení projektu, import rastru, import vektoru,
práce se seznamem souřadnic, vložení prvků, editace atributů, slučování projektů, prostorové dotazy SQL, tvorba výstupů, prezentace.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Absolvování předmětu GIS I

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Seznámení s prostředím Geomedia, založení projektu.
2. Import rastrových vrstev, transformace rastru.
3. Import vektorových vrstev, transformace vektoru.
4. Import seznamu souřadnic z textového souboru a Excelu.
5. Práce s prvky, vložení, editace prvků a atributů.
6. Slučování projektů
7. Import kresby v DGN formátu, prostorové dotazy SQL.
8. Tvorba výstupů, prezentace.
9. - 10. Zápočtový projekt.

Cíl

Schopnost samostatné tvorby projektu v programu Geomedia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor