Detail předmětu

Teoretická geodézie I

FAST-GE28Ak. rok: 2020/2021

Tvar Země a její náhradní tělesa, rotační elipsoid, referenční elipsoidy, souřadnicové soustavy na elipsoidu, poloměry křivosti, referenční koule, sférický exces, normálové řezy, geodetická křivka, I. a II. geodetická úloha na kouli (elipsoidu), tíhové pole Země, hladinové plochy, tížnice, geoid, astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, převod naměřených veličin na referenční elipsoid. Geodetické výškové sítě. Přesná nivelace - přístroje a metody. Gravimetrická měření a gravimetrické sítě. Využití GNSS v bodových polích, hladinové plochy a problematika výšek, převod GNSS do kartografických zobrazení, problematika GNSS a výšek. Úvod do kosmické geodézie.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Geodetická měření a výpočty v rovině, principy družicových měření (GNSS). Nivelace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Tvar a rozměr Země a její náhradní plochy. Historie měření.
2. Souřadnicové soustavy na kouli, referenční koule, sférický exces. Souřadnicové soustavy na rotačním elipsoidu.
3. Referenční elipsoid, poloměry křivosti, normálové řezy, geodetická křivka.
4. I. a II. geodetická úloha na kouli a elipsoidu
5. Tíhové pole Země, hladinové plochy, tížnice, geoid
6. Metody měření tíže, gravimetry, gravimetrické sítě.
7. Přesná nivelace, měření, výpočty.
8. Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, převod naměřených veličin na referenční elipsoid.
9. Družice a její dráha -základy, principy časových systémů
10. Využití GNSS v bodových polích, převod GNSS do kartografických zobrazení, problematika výšek. Základy kosmické geodézie.

Cíl

Student se seznámí s problematikou určování tvaru zemského tělesa a jeho tíhového pole. Seznámí se s náhradními tělesy. Naučí se uvažovat v geodetických pracích vliv křivosti Země a vliv tíže na geodetická měření. Úvod do kosmické geodézie a problematika geodetických systémů a rámců.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor