Detail předmětu

Geografické informační systémy I

FAST-GE27Ak. rok: 2020/2021

Geografický informační systém (GIS), historie, účel, funkce a struktura; vztah GIS a CAD, geografický (topografický) objekt, datové modely v GIS, rastr, vektor, maticová data;
digitální model terénu, zdroje dat pro GIS, webové mapové služby, mapová algebra, prostorové analýzy, současné systémy GIS, perspektivy dalšího vývoje GIS

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Matematika, výpočetní technika, kartografie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Definice GIS, historie, vývoj, interdisciplinární vztahy.
2. Datové modely v GIS, rastr, vektor, maticová data, mobilní GIS. 3. Digitální model terénu (základní informace).
4. Zdroje dat pro GIS v ČR a v zahraničí, GIS on-line, webové mapové služby.
5. Mapová algebra, prostorové analýzy (přehled.
6. Přehled a charakteristika současných systémů GIS, perspektivy dalšího vývoje GIS.
7. Základní informace o produktu Arc/Info, základy práce s ArcCatalog. Práce s ArcGIS. Vstup dat do ArcGIS
9. Práce s databází v GIS, tvorba tabulek, propojení tabulek, prostorové dotazy v ArcGIS.
10. Práce s mapovou algebrou, výpočty.
11. Jednoduché prostorové analýzy (sousednost, překrytí).
12. Tvorba výstupů, webové mapové služby, prezentace v ArcGlobe.
13. Ukázky projektů v MISYS a GVIEW.

Cíl

Porozumění informačním systémům a databázím s vazbou na územní identifikaci. Schopnost tvorby jednoduchého GIS projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor