Detail předmětu

Základy programování

FAST-GE26Ak. rok: 2020/2021

Formální jazyky, programovací jazyky, algoritmizace, vizuální programovací prostředí, struktury algoritmů.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Schopnost samostatně sestavit a odladit program

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Úvod. Formální jazyky. Základní příkazy.
2. Algoritmizace úloh.
3. Struktury algoritmů (větvení, cyklus). Datové typy a struktury.
4. Procedury, funkce, objektové přístupy.
5. Další formální jazyky (SQL, Prolog, PHP)
Cvičení:
1. Prostředí Delphi. Vizuální programování. Triviální program.
2. Seznámení se s vizuálními komponentami formulářů, naprogramování jednoduchého výpočtu.
3. Datové typy, struktury, výrazy, příkazové struktury. Rozvinutí jednoduchého programu.
4. Naprogramování jednoduchého geodetického výpočtu.
5. Podprogramy a uživatelské funkce. Práce se soubory.
6.-8. Vyřešení zadaného individuálního projektu.
9. Konzultace, kontrola,
10.Test a zápočet.

Cíl

Získání základních schopností algoritmizace úloh

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor