Detail předmětu

Městské inženýrství II.

FAST-TM02Ak. rok: 2020/2021

Předmět si klade za cíl studety zabývající si urbanizmem naučit zahrnovat nedílnou složku jako je doprava do svých návrhů prostorového uspořádání zejména našich měst a obcí. Bez vhodného návrhu dopravních cest není možné zvládnout správně prostrové uspořádání města. Je třeba si uvědomit, že doprava není pouze doprava automobilová, ale je to zejména doprava pěší, jako základní druh dopravy, bez které se neobejde žádné prostorové uspořádání a to nejen mimo budovy, ale i v budovách.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Prerekvizity

Znalost základů navrhování místních komunikací řešených v předmětu Městské inženýrství I.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Specifika městských komunikací
2. Tvorba městské dopravní sítě
3. Hromadná doprava nekolejová - autobus, trolejbus
4. Hromadná doprava kolejová - tramvaj, metro, příměstská železnice
5. Zastávky, nástupiště, nádraží a terminály hromadné dopravy
6. Integrované systémy dopravy
7. Doprava pěší a, chodníky, přechody,
8. cyklistická, cyklistické pruhy a stezky
9. Negativní účinky dopravy na životní prostředí - hluk, vibrace
10. Negativní účinky dopravy na životní prostředí - exhalace
11. Odvodnění městských komunikací
12. Městská dopravní telematika.
13. Aktuální téma

Cíl

Městské komunikace, individuální doprava, hromadná doprava, statická doprava, doprava pěší a cyklistická, městská kolejová doprava.
Vlivy dopravy na životní prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor