Detail předmětu

Podnikový management

FAST-TV03Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na základní pojmy vedení a řízení.
Zabývá se identifikací principů a metod řízení.
Jsou definovány komunikační, rozhodovací, kontrolní procesy a efektivní manažerské návyky.
Jsou respektovány principy posloupnosti a vytváření synergie v týmové práci stejně, jako aktuální otázky vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalostí základních principů a vztahů v řídící práci.

Prerekvizity

Schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem. Základní orientace v organizaci stavebního podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

Veber, J.: Management. Management Press, Praha, 2000. ISBN 978-80-7261-200-0. (CS)
Linkeschová D.: Educating Leading Managing. Konvoj Brno, 2003. ISBN 80-7202-052-1. (EN)
Linkeschová, D.: K otázkám managementu ve stavebnictví. CERM, Brno, 2005. ISBN 80-7204-396-X. (CS)
Donnelly, Gibson, Ivancevich: Fundamentals of Management. Irwin, 1995. (EN)
Covey, S.R.: Sedm návyků skutečně efektivních lidí. Management Press, Praha, 2011. ISBN 978-80-7261-241-3. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci architekta a manažera stavebního podniku
2. Principy růstu a změny, efektivnost, paradigma
3. Efektivní návyky v práci vedoucího pracovníka
4. Pozitivní aktivita, význam sebeuvědomění, okruh vlivu a působnosti, Frankl a model svobody volby
5. Vedení a řízení, principy osobního vůdcovství, centrum zaměření, poslání, identifikace a potvrzení rolí a cílů
6. Řízení, organizace a plánovaní času, time management, priority, delegování pravomocí a odpovědnost
7. Lidské zdroje, budování a přetváření vztahů, vytváření týmů
8. Zvyšování efektivnosti organizace prostřednictvím spolupracovníků, paradigmata vzájemné závislosti
9. Principy vzájemné součinnosti, interpersonální vůdcovství, typy mezilidské součinnosti, dimenze jednání výhra-výhra, podpůrné systémy a procesy
10. Zásady účinné komunikace, empatické naslouchání, pochopení, zásady účinné prezentace
11. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, ocenění odlišností, tvořivost, brainstorming, analýza silového pole
12. Základní dimenze rozvoje osobnosti vedoucího pracovníka, rovnovážná obnova sil, kontinuita učení,
13-14. Aktuální otázky vedení a řízení současnosti

Cíl

Získání znalostí základních principů a vztahů v řídící práci a manažerských základních návyků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor