Detail předmětu

Odborná exkurze

FAST-TG53Ak. rok: 2020/2021

Odborná exkurze je významnou součástí magisterského studia architektury. Vzhledem k charakteru oboru je přímá zkušenost s realizovanými stavbami historickými i současnými, vnímaná v souvislostech místa, v trojrozměrné skutečnosti a v čase nenahraditelná jinými prostředky. Zásadní význam má příprava programu a itinerář exkurze, sestavený odborníkem. Výklad in situ, jak přítomným pedagogem, tak event. autorem navštívené stavby, násobí účinek zážitku a vytváří zpětnou vazbu na látku odpřednášenou na akademické půdě.
Organizace odborné exkurze je založena na aktivní účasti studentů, kteří se podílí na její přípravě a po jejím uskutečnění předkládají garantovi předmětu cestovní zprávu podle stanovené osnovy. Na jejím základě obdrží klasifikovaný zápočet.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s významnými domácími a zahraničními historickými a současnými stavbami, urbánními celky a příklady kulturní krajiny a získají prožitek in situ.
Studenti se aktivně podílí na přípravě exkurze a po jejím uskutečnění předkládají garantovi předmětu cestovní zprávu podle stanovené osnovy. Na jejím základě obdrží klasifikovaný zápočet.

Prerekvizity

Orientace v oboru architektura na úrovni absolutoria bakalářského studijního programu. Exkurze vyžaduje finanční spoluúčast studenta cca 4000-7000 Kč za dopravu a ubytování.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura je doporučena garantem předmětu podle konkrétní skladby programu před konáním exkurze. 0.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je poznání významných domácích a zahraničních historických a současných staveb, urbánních celků a příkladů kulturní krajiny in situ.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

96 hod., povinná

Vyučující / Lektor