Detail předmětu

Ceny ve stavebnictví

FAST-TV01Ak. rok: 2020/2021

Postupně jsou probírána následující témata. Ceny. Cenová soustava. Cenové informace. Nákladově orientovaná tvorba cen. Ceny ve stavebnictví v ČR. Účastníci výstavby. Smluvní vztahy. Smluvní ceny. Cenové pomůcky.
Cena stavby. Souhrnný rozpočet. Rozpočtové ukazatele stavebních objektů. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu. Podklady pro sestavení rozpočtu. Cena stavební práce.
Cena projektových prací a inženýrské činnosti. Honorářový řád inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vývoj cen ve stavebnictví v ČR. Základní poznatky z oceňování stavební činnosti v zahraničí. Software pro rozpočtování. Oceňování nemovitostí.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost vědomostí o cenové tvorbě se zaměřením na znalosti v oblasti kalkulování nákladů a tvorby cen ve výstavbě.

Prerekvizity

Znalost pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví v rozsahu předmětu Ekonomika výstavby. Znalosti a dovednosti jsou požadovány zejména z oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení ve výstavbě, problematiky mezd a platů, třídníků a klasifikací produkce ve stavebnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, PUCHÝŘ, Bohumil: Ceny ve stavebnictví I. URS s.r.o, Brno, 1999. (CS)
TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, VYSTAVIL, Radim: Ceny ve stavebnictví II-vzorový rozpočet. URS s.r.o ., Brno, 2000. (CS)
TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, STÁVKOVÁ, Laura: Ceny ve stavebnictví II-vzorový rozpočet-příloha výkresová část. URS s.r.o , Brno, 2000. (CS)
TICHÁ, Alena, MARKOVÁ Leonora. a kolektiv: Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě díl I aII. VUT FAST , Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. ISBN 80-214-2639-X. (CS)
Aktuální předpisy pro oceňování nemovitostí v ČR. 0. (CS)
TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, PUCHÝŘ, Bohumil, BOČKOVÁ, Kateřina: Costing and pricing in civil engineering. VUT FAST, CERM, s.r.o,, 2002. ISBN 80-214-2152-5. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod. Ceny. Cenové předpisy. Cenová soustava.
2.Cenová politika státu. Cenové informace.
3.Cena stavby. Souhrnný rozpočet stavby.
4.Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu.
5.Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy.
6.Cena stavební práce. Kalkulační vzorec ceny. Cena a náklady.
7.Náklady. Druhy a členění nákladů.
8.Nákladově orientovaná tvorba cen.
9.Cena projektové a inženýrské činnosti. Ceny rozpočtářských prací. Ceny zeměměřických prací.
10.Veřejné zakázky ve stavebnictví a ceny..
11.Oceňování nemovitostí. Legislativa. Základní pojmy.
12.Oceňování staveb jako nemovitostí. Metody oceňování.
13.Cenové pomůcky a produkty.

Cíl

Cílem předmětu je Získání vědomostí o cenové tvorbě se zaměřením na znalosti v oblasti kalkulování nákladů a tvorby cen ve výstavbě. Získání dovedností při práci s oceňovacími podklady a s aktuálními softwarovými produkty pro rozpočtování a kalkulace ve stavebnictví, které jsou užívané běžně ve stavební praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor