Detail předmětu

Statická a dynamická analýza konstrukcí

FAST-DD55Ak. rok: 2020/2021

Prohloubení znalostí moderních metod řešení statické a dynamické odezvy prutových, plošných, masivních a základových konstrukcí (se zaměřením na problematiku z oblasti souvisící s tématem disertační práce), seznámení s nejnovějšími poznatky stavební mechaniky a numerické mechaniky, teorie spolehlivosti a teorie nosných konstrukcí betonových, kovových, dřevěných, zděných aj, sledování soudobých stavebních technologií a jejich dopadů a nároků na statickou praxi, využití softwarových produktů v oblasti statiky a dynamiky nosných stavebních konstrukcí, seznámení s manuály dostupných programů, vytváření výpočtových modelů a řešení aktuálních úloh, seznámení s výstupy výzkumných grantových projektů řešených na FAST v oblasti teorie nosných konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

Teoretické znalosti na úrovni stavebního inženýra. Práce s odbornou literaturou českou a cizojazyčnou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do programového prostředí MKP.
2.Definice modelu, volby konečných prvků, zatížení a okrajové podmínky, způsoby vyhodnocení.
3.Přesnost konečných prvků a odstraňování singularit ve výpočtových modelech.
4.Modelování geometrické nelinearity při řešení lanových konstrukcí.
5.Modely plastického chování, modelování a analýza ocelových konstrukcí se zohlednění plastického chování.
6.Modelování materiálových vlastností betonu, zdiva, hornin, dřeva apod.
7.Kontaktní úlohy – pojezd vozidel, spoje v ocelových konstrukcích, zakládání
8.Modelování stavebních technologií.
9.Úvod do nelineární dynamiky konstrukcí.
10.Využití programů pro řešení mechaniky tekutin, vedení tepla a šíření hluku.
11.Seznámení s nejnovějšími poznatky stavební mechaniky a numerické mechaniky a teorie spolehlivosti.
12.Využití komplexních modelů konstrukcí pro návrh a posouzení v závislosti na platných normách.
13.Seznámení s výstupy výzkumných grantových projektů v oblasti teorie nosných konstrukcí.

Cíl

Seznámit studenty s moderními postupy při řešení statické a dynamické odezvy, s využitím softwarových produktů v oblasti statiky a dynamiky, vytváření výpočtových modelů a řešení aktuálních úloh, seznámení s výstupy výzkumných grantových úkolů řešených na FAST v oblasti analýzy nosných konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor