Detail předmětu

Hydropedologie

FAST-DS53Ak. rok: 2020/2021

Rozšíření základních poznatků z hydropedologie o matematické modelování pohybu vody v půdě za použití hydraulických charakteristik půdy, měření a vyhodnocení infiltrace, stanovení variability hydropedologických veličin, popis pohybu rozpuštěných látek.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Studenti individuálně zpracují seminární práci z oblasti Inženýrské hydropedologie v souvislosti s řešenou doktorskou prací

Prerekvizity

Základní znalosti z magisterského studia z hydropedologie, hydrauliky, matematiky, fyziky, chemie, pravděpodobnosti a statistiky

Doporučená nebo povinná literatura

KODEŠOVÁ, R.: Modelování v pedologii. ČZU Praha 2005
KUTÍLEK M. ET AL: Soil Hydrology. Catena Verlag: GeoEcology Publications. 1994

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, základy hydropedologie
2.-3. Půdní hydrostatika
4. Hydrodynamika půdní vody
5. Hydraulické charakteristiky - aproximační funkce retenční křivky, vyšetření parametrů retenčních čar
6.-7. Infiltrace
8. Úvod do geostatiky půd
9. Variabilita hydropedologických veličin
10.-11. Hydropedologické veličiny jako prostorově závislé náhodné proměnné
12.-13. Mísitelné proudění-popis pohybu rozpuštěných látek a analytické řešení transportu rozpuštěných látek

Cíl

Rozšíření znalostí z hydropedologie, schopnost matematického modelování pohybu vody v půdě a určení variability hydropedologických veličin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor