Detail předmětu

Péče o čistotu vod

FAST-DC53Ak. rok: 2020/2021

hydrochemická charakteristika přírodních vod, anorganické a organické polutanty, eutrofizace a samočištění, základy hydrobiologie a vodní ekotoxikologie, klasifikace jakosti povrchových vod, bodové zdroje znečištění – komunální a průmyslové odpadní vody, plošné zdroje znečištění – vody ze zemědělství, skládkové odpadní vody a ochrana podzemních vod, polutanty v ovzduší a kvalita srážkových vod, právní problematika ochrany vod

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - hydrochemická, hydrobiologická a ekotoxikologická charakteristika přírodních vod, polutanty a jejich zdroje, ochrana vod, související legislativa.

Prerekvizity

hydrochemie v rozsahu předmětu Chemie a technologie vody

Doporučená nebo povinná literatura

Stanley E. Manahan: Environmental Chemistry. Lewis Publishers 1994

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. hydrochemická charakteristika přírodních vod a sedimentů
2. anorganické polutanty
3. organické polutanty
4. živiny, eutrofizace a samočištění
5. základy hydrobiologie
6. základy vodní ekotoxikologie
7. klasifikace jakosti povrchových vod
8. bodové zdroje znečištění – komunální odpadní vody
9. bodové zdroje znečištění – průmyslové odpadní vody
10. plošné zdroje znečištění – vody ze zemědělství
11. skládkové odpadní vody a ochrana podzemních vod
12. polutanty v ovzduší a kvalita srážkových vod
13. právní problematika ochrany vod

Cíl

hydrochemická, hydrobiologická a ekotoxikologická charakteristika přírodních vod, polutanty a jejich zdroje, ochrana vod, související legislativa

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor