Detail předmětu

Chemie vody

FAST-DC52Ak. rok: 2020/2021

Fyzikálně-chemické vlastnosti vody, obecné složení vod, fyzikální chemie povrchů, oxid uhličitý a jeho iontové formy, kovy a polokovy, halogeny, sloučeniny dusíku, sloučeniny síry, sloučeniny fosforu, plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení, nepolární extrahovatelné látky, polyaromatické uhlovodíky, fenoly, halogenderiváty, huminové látky, pesticidy, tenzidy, chemické rovnováhy ve vodách, hydrochemická klasifikace přírodních vod.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - rozšíření znalostí z hydrochemie a analytiky vody.

Prerekvizity

anorganická a organická chemie v rozsahu předmětu Stavební chemie, hydrochemie v rozsahu předmětu Chemie a technologie vody

Doporučená nebo povinná literatura

Pavel Pitter: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT 1999

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

fyzikálně-chemické vlastnosti vody
obecné složení vod
fyzikální chemie povrchů
oxid uhličitý a jeho iontové formy
kovy a polokovy
halogeny, sloučeniny dusíku
sloučeniny síry, sloučeniny fosforu
plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení
nepolární extrahovatelné látky, polyaromatické uhlovodíky
fenoly, halogenderiváty, huminové látky
pesticidy, tenzidy
chemické rovnováhy ve vodách
hydrochemická klasifikace přírodních vod

Cíl

rozšíření znalostí z hydrochemie a analytiky vody

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor