Detail předmětu

Stavební mechanika I

FAST-DD51Ak. rok: 2020/2021

Opakování a prohloubení znalostí MKP. Úvod do nelineární mechaniky. Tenzory, míry deformace a napjatosti, souřadnicové systémy, metody řešení, tečna matice tuhosti, materiálová a geometrická tuhost, nevyvážené síly. Lineární a nelineární stabilita, postkritická analýza, mechanismy, lana, membrány. Modelování interakce stavby s podložím.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

Základní znalosti v mechanice těles, maticová a vektorová analýza, infinitezimální počet, základy numerické matematiky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Variační principy v mechanice těles.
Lagrangeův a Castiglianův variační princip
Obecnější variační principy
2.Metoda konečných prvků
Spojitost na hranicích, podmínky, konvergence, různé druhy prvků
3.Základy nelineární mechaniky
Míry deformace a napjatosti
Metody total Lagrangian a updated Lagrangian
4.Numerické řešení nelineárních úloh.
Newton-Raphsonova metoda a její modifikace,
metoda arc length, řízená deformace
5.Tečná matice tuhosti
Materiálová matice tuhosti, geometrická matice
Vliv nelineárních členů tenzoru deformace
6.Určení nevyvážených uzlových sil
Kriteria na ukončení iterace
7.Lineární a nelineární stabilita
8.Postkritická analýza konstrukcí
9.Řešení mechanismů, lan, membrán
10.Energetická definice povrchového modelu podloží staveb
11.Redukce dimenze a rozsahu modelu podloží
12.Normový model základové půdy,
výpočet napjatosti dle teorie pružného poloprostoru
Sedání staveb
13.Základová deska na pilotách

Cíl

Předmět je orientován pro posluchače doktorského studia s cílem prohloubit jejich znalosti v oblasti stavební mechaniky. Témata jsou vybraná se zřetelem k jejich uplatnění při pokročilé analýze stavebních konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor