Detail předmětu

Stavebně technologické projektování

FAST-DW53Ak. rok: 2020/2021

Předmět se zabývá metodikou a zpracováním stavebně technologické studie a stavebně technologického projektu stavby s podporou současných softwarových programů. Takto kvalitně zpracované dodavatelské dokumentace stavby umožňují racionální a efektivní realizaci stavby. Jsou nutným podkladem pro zabezpečení plynulého chodu stavební výroby a pro její účinné řízení

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Prerekvizity

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, znalostí o provádění stavebních procesů, o požadavcích na jejich připravenost před prováděním, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu.

Doporučená nebo povinná literatura

Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb. Contec Kralupy 2000
Jarský Č. Musil F. a kol.: Technologie staveb I, Příprava a ralizace staveb,. CERM Brno 2003
Makýš O., Makýš P: Projekt organizácie výstavby. STU Bratislava 2000
Vlček K: Stavebno technologická príprava stavieb. Jaga Group, Bratislava 1998
Spence, W. P: Construction materials, Methods and techniques,. Delmar ITP 1998

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Souhrnný pohled na předvýrobní a výrobní přípravu stavby.
Možnosti počítačové podpory v procesu přípravy a realizace stavby
Teorie a metodika zpracování studie realizace hlavních technologických etap objektu
Zásady a metodika operativního plánu realizace objektu a jeho vliv na řízení výstavbových procesů
Způsoby bilance nutných zdrojů pro výstavbu, zabezpečení cizích subdodávek.
Metodika návrhu zařízení staveniště jako výrobny pro realizaci stavby
Modelování výrobního prostoru stavby
Technologické normy a postupy pro nové a neobvyklé výrobní procesy
Optimalizace stavebně technologického projektu podle limitu zdrojů, automatizovaná tvorba kontrolních a zkušebních plánů
Síťová analýza ve stavebním software a modelování realizace staveb
Evidence skutečného průběhu stavby
Softwarový systém CONTEC v návaznosti na BUILD POWER
Počítačová grafika při modelování výrobního prostoru stavby

Cíl

Získání vědomostí o významu, členění, obsahu, metodice zpracování a vlastním zpracování stavebně technologického projektu. Získání znalosti o využití počítačových programů v souvislosti se stavebně technologickým projektováním.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor