Detail předmětu

Numerické metody

FAST-HA52Ak. rok: 2020/2021

a) Šíření chyb v numerických výpočtech. Numerické řešení algebraických rovnic a jejich soustav.
b) Přímé a iterační metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Vlastní čísla a vektory matic. Konstrukce inverzních a pseudoinverzních matic.
c) Interpolační polynomy a splajny. Aproximace funkcí metodou nejmenších čtverců.
d) Numerické derivování a integrování. Numerické řešení vybraných diferenciálních rovnic.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Výsledky učení předmětu

V návaznosti na cíl předmětu budou studenti schopni aplikovat numerické metody pro řešení běžných inženýrských problémů.

Prerekvizity

Základní znalosti lineární algebry a diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné a více proměnných. Schopnost studia matematického textu (vzhledem k absenci přednášek).

Doporučená nebo povinná literatura

R. W. Hamming: Numerical Methods for Scientists and Engineers. Dover Publications, 1987. 978-0486652412. (CS)
J. Dalík: Numerické metody. CERM Brno, 1997. (CS)
Jiří Vala: Lineární prostory a operátory. elektronický učební materiál pro kombinované studium na FAST, 2004. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Pochopit základy numerických metod pro interpolaci a aproximaci funkcí a pro řešení algebraických a diferenciálních rovnic, potřebných v technické praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor