Detail předmětu

AutoCAD

FAST-GU52Ak. rok: 2020/2021

Možnosti CAD systémů při tvorbě 2D výkresů (kreslení, editace, popis výkresu, bloky, hladiny, výstup výkresu).
Praktické zvládnutí standardního CAD systému pro tvorbu výkresové dokumentace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Praktické dovednosti tvorby a výstupu 2D výkresů v prostředí AutoCAD

Prerekvizity

Uživatelské znalosti operačního systému, práce se soubory a složkami.

Doporučená nebo povinná literatura

Novotná H.: AutoCAD I. (internetové učební texty). http://www.fce.vutbr.cz/studium/literatura/autocad, 2000.
Burchard B., Pitzer D.: Mistrovství v AutoCADu. Computer press, 2000.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Samostatná tvorba rovinné výkresové dokumentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor