Detail předmětu

Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

FAST-BI52Ak. rok: 2020/2021

Úloha diagnostiky konstrukcí při provádění stavebně-technických průzkumů v rámci údržby, opravy a rekonstrukce staveb.
Obecná metodika diagnostických postupů, vývojový diagram průzkumu stavby.
Aplikace destruktivních a nedestruktivních zkušebních metod při průzkumech, upřesněné nedestruktivní zkoušky, hodnocení výsledků statistickými metodami.
Užití celého spektra radiografických metod nedestruktivního zkoušení na reálné či virtuální konstrukci (kontrola železobetonových a předpjatých konstrukcí, kombinace radiografické a magnetické metody při určování výztuže v konstrukcích)
Diagnostika vad a poruch staveb. Sledování deformací a trhlin konstrukcí, únava a degradace materiálu. Metody dlouhodobého sledování staveb.
Seminární práce zaměřená na návrh podrobného postupu stavebně-technického průzkumu konstrukce.
Cvičení v laboratořích s individuálním zadáním, ukázky zkušebních postupů na modelech a stavbách.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z teoretického a praktického provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Na základě získaných znalostí budou studenti schopni vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky.

Prerekvizity

Goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Doporučená nebo povinná literatura

Bungey J. H.: Testing Of Concrete Structures. Blackie Academic and profesional, reprinted by Chapman and Hall, 1994. (EN)
Anthony L. Bartos and others: Non-destructive Characterization of Materials VII, Part 1, Part 2. Transtec publications Ltd., Zurich, Switzerland, 1996. (EN)
Schmid, P.: Základy zkušebnictví. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2001. (CS)
ČSN 73 1375 Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti. ČNI Praha, 1971. (CS)
Pavlík, A., Doležal, J.: Nedestruktivní vyšetřování betonových konstrukcí. SNTL Praha, 1972. (CS)
ČSN 73 1376 Radiografie betonových konstrukcí a dílců. ČNI Praha, 1975. (CS)
Věchet, M. a kol.: Defektoskopie v otázkách a odpovědích. SNTL Praha, 1989. (CS)
Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov. TK 17, AIT, ČKAIT Praha, 1999. (CS)
ČSN EN 12504 Zkoušení betonu v konstrukcích. ČNI Praha, 2001. (CS)
ČSN 73 2011 Nedestruktivné skúšanie betonových konstrukcií. ČNI Praha, 2012. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stavebně technický průzkum
2. Přehled diagnostických metod
3.-4. Moderní diagnostické metody zkoušení stavebních materiálů
5.-6. Diagnostika betonových konstrukcí
7.-8. Diagnostika zděných a kamenných konstrukcí
9.-10. Diagnostika dřevěných konstrukcí
11.-12.Radiační diagnostické metody I
13. Radiační diagnostické metody II

Cíl

Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Na základě získaných znalostí bude student schopen vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor