Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)

FAST-BY01Ak. rok: 2020/2021

K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty BYA1, BYA2, BYA3 a BYA4, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knih New English File Elementary, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2004 a New English File Pre-Intermediate, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2005. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost čtení a poslechu a psaní v angličtině, a ústní, která zkouší schopnost hovořit krátce o daném tématu a reagovat na dotazy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Cílem této zkoušky je, aby studenti prokázali, že jejich znalosti jsou na takové úrovni, aby byli schopni ústně i písemně použít základní slovní zásobu běžných denních situací a základní gramatiku.

Znalosti by měly být na úrovni pre-intermediate (A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Prerekvizity

Gramatika a slovní zásoba z učebnic New English File Elementary a Pre-intermediate.

Doporučená nebo povinná literatura

Clive Oxenden: New English File Elementary. Oxford University Press, 2004.
Clive Oxenden: New English File Pre-intermediate. Oxford University Press, 2005.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Pro tento předmět vypisuje Kabinet jazyků volitelné předměty BYA1, BYA2, BYA3 a BYA4 a překlenovací kurzy PK1 a PK2.

Cíl

Tato zkouška odpovídá úrovni A2+ podle CEFR.

Prověřuje se, zda studenti získali základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládli základní gramatická pravidla, jsou schopni se dorozumět v běžných životních situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný