Detail předmětu

Marketing

FAST-GV52Ak. rok: 2020/2021

Marketing jako podnikatelská filozofie. Strategický marketing. Analýza trhu, okolí konkurence. SWOT analýza, analýza příležitostí firmy a ohrožení. Stanovení cílů podniku. Typové varianty marketingových strategií. Význam trhu. Marketingový mix. Výrobková politika. Distribuční politika. Komunikační politika.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě.

Prerekvizity

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

PLESKAČ, Jiří a SOUKUP, Leoš: Marketing ve stavebnictví. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2001. ISBN 80-247-0052-2. (CS)
Mc. CARTHY, Jerome a PERREAULT, Jr.William: Basic Marketing - A Global-Managerial Approach. Boston:IRWIN, 1993. ISBN 0-256-0509-5. (EN)
Mc. CARTHY, Jerome a William PERREAULT, Jr.William: Applications in Basic Marketing. IRWIN: Boston, 1995. ISBN-10: 0072521341. (EN)
KOTLER, Philip a AMSTRONG, Gary: Principles of Marketing. New Jersey: Prentice-Hall., 2001. ISBN 0-13-029368-7. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do marketingu
2.Základní pojmy a principy
3.SWOT analýza českého stavebnictví, definice a příklady využití
4.Marketingový mix, strategické rozhodovací procesy v podniku.
5.-6.Specifikace marketingu pro stavebnictví
7.-8.Strategické rozhodovací procesy, strategické postupy uplatňované ve firemní praxi
9.-10.Marketingový výzkum – metody a postupy
11.Marketingově řízené firmy – východiska a zásady
12.Marketingový audit stavební firmy
13.Uplatňované prvky komunikačního mixu ve stavebnictví

Cíl

Získání schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor