Detail předmětu

Informatika II

FAST-GU51Ak. rok: 2020/2021

Základní pravidla pro tvorbu přednášek a prezentací.
Obrazové informace, grafické formáty a možnosti integrace v prezentačních technikách.
Jazyky pro popis obsahu a formátu dokumentu.
Základy aplikačního protokolu HTTP a služby Internetu WWW.
Značkovací jazyk HTML, elementy a jejich atributy. Pokročilé využívání kaskádových stylů v dokumentu.
Základy jazyka XML a jeho nástrojů. Styly XSLT.
Jazyk JavaScript pro vytváření dynamických částí dokumentu na straně klienta.
Standardní formáty dokumentů, rozšíření MIME, jejich analýza a možnosti vzájemné konverze.
Příprava internetová prezentace z heterogenních podkladů.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Přehled o technikách prezentace textových i grafických dat a technologiích používaných v internetu, schopnost vytváření vlastních dokumentů vhodných pro internet.

Prerekvizity

Uživatelská znalost operačních systémů, základy práce v počítačové síti.

Doporučená nebo povinná literatura

Macur J. a kol.: Technologie Internetu. CERN, 1999. (CS)
ZAKAS, Nicholas: JavaScript pro webové vývojáře. Computer Press, 2009. EAN 9788025125090. (CS)
CASTRO, Elizabeth a HYSLOP, Bruce: HTML5 a CSS3. Computer Press, 2012. EAN 9788025137338. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Prezentační techniky. Přehled o technikách prezentace textových i grafických dat. Přehled o technologiích používaných v internetu, schopnost vytvářet vlastních dokumentů vhodných pro internet.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor