Detail předmětu

Fotogrammetrie II

FAST-HE05Ak. rok: 2020/2021

Použití GNSS a IMN v aerotriangulaci, doplňkové parametry. Analýzy přesnosti, systematické chyby. Geometrické transformace obrazu, zvýrazňování obrazových záznamů, extrakce , filtrace a mozaikování. Integrované technologie.
Fyzikální základy dálkového průzkumu. Nosiče, snímací zařízení a jejich parametry, letové dráhy družic. Formulace úloh DP. Digitální zpracování obrazových dat DP. Aplikace DP.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Schopnost používat pokročilé technologie pro určení prvků vnější orientace - aerotriangulace s GNSS/IMU měřeními. Detailní analýza výsledků. Použití základních metod klasificace na leteckých a satelitních snímcích.

Prerekvizity

Metody pořízení digitálních snímků, snímkové triangulace

Doporučená nebo povinná literatura

Hanzl, V., Plánka, L.: Fotogrammetrie a dálkový průzkum. VUT v Brně, studijní podpora (4 moduly), 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Principy inerciální navigace, Kalmánův filtr.
2. Užití GNSS/IMU v aerotriangulaci.
3. Doplňkové parametry ve snímkových triangulacích.
4. Analýza přesnosti, systematické chyby.
5. Integrované technologie.
6. Geometrické a radimetrické transformace obrazu.
7. Zvýraznění obrazu, extrakce obrazových prvků, filtrace,mozikování.
8. Fyzikální základy dálkového průzkumu.
9. Nosiče, snímací zařízení a jejich parametry, letové dráhy družic.
10.Formulace úloh DP. Digitální zpracování obrazových dat DP. Aplikace DP.

Cíl

Pokročilé fotogrammetrické technologie,analýza přesnosti, snímače dálkového průzkumu, úlohy dálkového průzkumu a aplikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor