Detail předmětu

Geodet. astronomie a kosm. geodézie II

FAST-HE06Ak. rok: 2020/2021

Dynamika oběhu družice v gravitačním poli – problém dvou těles.
Rušený a nerušený pohyb družic.
Metody sledování družic a jejich zpracování.
Globální navigační satelitní systémy s důrazem na systém GPS a jeho aplikace.
Další techniky družicové geodézie (SLR, družicová altimetrie, DORIS, družicový průzkum tíhového pole Země).

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají širší znalosti z oblasti kosmické geodézie.

Prerekvizity

Kinematika a dynamika pohybu, Newtonovy pohybové zákony, Newtonův gravitační zákon, zákony lomu a odrazu elektromagnetického vlnění, disperze vlnění, metody modulace vlnění, pole nekonzervativních sil, fyzikální poměry v atmosféře Země.

Doporučená nebo povinná literatura

Fixel Jan: Geodetická astronomie I a základy kosmické geodézie. VUTIUM, 2000. (CS)
MACHOTKA, R.; FIXEL, J.: GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODÉZIE II, KOSMICKÁ GEODÉZIE. VUT v Brně - studijní opora, 2007. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Problém dvou těles, Keplerovy zákony.
2. Rušený a nerušený pohyb družice.
3. Optické a elektronické observační metody sledování družic.
4. Využití družic k řešení základních úloh.
5. Základní úlohy určování polohy.
6. GPS – popis systému.
7. GPS – aplikace v geodézii.
8. GPS – přijímače, přidružené instituce.
9. Družicová altimetrie, družicový průzkum tíhového pole Země, modely tíhového pole Země,
10. Další techniky družicové geodézie (SLR, DORIS).

Cíl

Seznámení studentů s problematikou kosmické geodézie, hlavně s geodézií satelitní. Studenti se seznámí s dynamikou pohybu družice na oběžné dráze kolem Země, metodami pozemních měření na družice a zpracování těchto měření pro potřeby určování poloh bodů na Zemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor