Detail předmětu

Měření podzemních prostor

FAST-HE08Ak. rok: 2020/2021

Měření v podzemí – přístrojová technika, zvláštní podmínky. Důlně měřické předpisy. Důlní mapy. Připojovací a usměrňovací měření.
Hloubkové připojovací měření. Magnetické důlní měření. Využití laserových přístrojů. Vytyčovací sítě tunelových staveb na povrchu a v podzemí. Podzemní inženýrské sítě. Geodetické zajištění výstavby metra. Monitoring podzemních staveb. Dokumentace podzemních staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehledu o problematice měření v podzemí. Sudent si osvojí metodiky a analýzy přesnosti zvláštních úloh geodezie v podzemí.

Prerekvizity

Znalosti geodetických měřických technologií a rozborů přesnosti měření a vytyčení.

Doporučená nebo povinná literatura

Lohr, W., Vosen, H.: Markscheidekunde. Springer Verlag Berlin, 1969. (DE)
Kovanič, L. a kol.: Důlní měřictví,. SNTL Praha, 1990. (CS)
Neset, K.: Důlní měřictví I. SNTL Praha, 1966. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Měření v podzemí – přístrojová technika, zvláštní podmínky.
2. Důlně měřické předpisy.
3. Důlní mapy.
4. Připojovací a usměrňovací měření. Hloubkové připojovací měření.
5. Magnetické důlní měření. Laserové měřické přístroje.
6. Vytyčovací sítě tunelových staveb na povrchu a v podzemí. Rozbor přesnosti tunelové prorážky.
7. Podzemní inženýrské sítě.
8. Geodetické zajištění výstavby tunelu.
9. Monitoring podzemních staveb.
10. Dokumentace podzemních staveb.

Cíl

Získání přehledu o problematice měření v podzemí. Osvojení metodiky a analýzy přesnosti zvláštních úloh geodezie v podzemí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor