Detail předmětu

Geodet. astronomie a kosm. geodézie I

FAST-HE01Ak. rok: 2020/2021

Astronomické souřadnicové soustavy.
Zdánlivý pohyb (denní a roční).
Čas a časové systémy, standardní epochy, kalendář.
Transformace sférických a prostorových souřadnic.
Změny rovníkových souřadnic, astronomická refrakce.
Hvězdné katalogy (FK5, FK6, Hipparcos, Tycho2, UCAC-3)a ročenky .
Geodetická astronomie – princip metod. Přístroje a pomůcky.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne sférickou astronomii, používané souřadnicové a časové systémy, převody časů a základní úlohy a metody používané v geodetické astronomii.

Prerekvizity

Základní znalost problematiky geodetických měření a jejich zpracování s důrazem na úhlová měření, znalost rovinné a sférické trigonometrie, Newtonův gravitační zákon, teorie volné nutace.

Doporučená nebo povinná literatura

Fixel Jan: Geodetická astronomie I a základy kosmické geodézie. VUTIUM, 2000. (CS)
FIXEL, J.; MACHOTKA, R.: GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODEZIE I, SFÉRICKÁ ASTRONOMIE.. VUT v Brně - studijní opora, 2007. (CS)
FIXEL, J.; MACHOTKA, R.: GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODÉZIE, GEODETICKÁ ASTRONOMIE. VUT v Brně - stidijní opora, 2007. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do problematiky geodetické astronomie.
2.Souřadnicové soustavy, jejich vzájemná transformace.
3.Orientace na obloze, zdánlivý denní a roční pohyb.
4.Čas a časové systémy.
5.Juliánské datum a standardní epochy, kalendář.
6.Střední a zdánlivé polohy hvězd.
7.Metody výpočtu zdánlivých poloh hvězd.
8.Pohyb zemského pólu.
9.Konvenční referenční souřadnicové systémy.
10.Základní úlohy Geodetické astronomie.
11.Přístroje používané v Geodetické astronomii.
12.Interferometrie s velmi dlouhými základnami.
13.Využití Geodetické astronomie.

Cíl

Seznámení studentů se sférickou astronomií, souřadnicovými soustavami, počítáním a měřením času, základními úlohami a metodami geodetické astronomie a klasickými přístroji geodetické astronomie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor