Detail předmětu

Technologie betonu II

FAST-BJ15Ak. rok: 2020/2021


Zásady a organizace evropské a tuzemské normalizace betonu a souvisejících zákonů. Vysokopevnostní beton, recycling v silničním stavitelství, stříkaný beton, architektonický probarvený beton, klasifikace agresivních prostředí, návrh složení a značení betonů pro tato prostředí podle ČSN EN 206, recyklovaný beton. Vibrolisované drobnozrnné betony a jemnozrnné kompozity.
♦ Reologie čerstvého betonu, modelování, reometrie, návrh zkoušení a využití samozhutňujících betonů. Přetváření a smršťování ztvrdlého betonu. Pórovitá struktura zatvrdlého betonu.
♦ Technologie výroby mezerovitých, lehčených betonů a těžkých betonů pro krytí proti radioaktivnímu záření. Zpracování druhotných surovin při přípravě speciálních betonů, využití popílků a strusek, odprašků. Návrh složení betonů s ohledem na jeho trvanlivost při působení vody, mrazu, chemických rozmrazovacích solí a agresivních kapalných a plynných prostředí.
♦ Přednášky jsou doplněny laboratorními úlohami ve cvičení.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu rozšířením znalostí o nové typy betonů a způsoby jejich navrhování, zkoušení a podmínek aplikování, dále o moderní trendy v technologii betonu a také o betonech speciálních vlastností jako jsou např. vysokohodnotné, vysokopevnostní, samozhutnitelné, lehké, těžké betony a dále betony se zvýšenou trvanlivostí proti agresivním prostředím.

Prerekvizity

Prerekvizity: ♦ Základní znalosti získané v kurzu Technologie betonu I, zejména vlastnosti komponent pro výrobu betonů, značení betonů pro běžné a agresivní prostředí, způsoby navrhování složení betonů a jejich zkoušení. Dále informace z lehkých stavebních látek a procesech degradace betonů.

Doporučená nebo povinná literatura

Pytlík, P.: Technologie betonu. VUTIUM, 2000. (CS)
Stork, J.: Teória skladby betonovej zmesi. SAV, Bratislava, 1964. (SK)
Bartos, P.: Fresh Concrete. Elrevier, London, 1992. (EN)
J.H.Kosmatka, W.C. Panarese: Design and Control of Concrete Mixtures. PCA Association, Illinosi USA,, 1994. (EN)
Pytlík, P.: Ekologie ve stavebnictví. Svaz podnikatelů ve stavebnictví, 1997.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky


1. Zásady a organizace evropské a tuzemské normalizace betonu a souvisejících zákonů.
♦ 2. Klasifikace agresivních prostředí. Návrh složení a značení betonu pro tato prostředí podle ČSN EN 206-1.
♦ 3. Pórovitá struktura ztvrdlého betonu.Přetváření a smršťování ztvrdlého betonu.
♦ 4. Zpracování druhotných surovin při přípravě speciálních betonů, využití popílků a strusek, odprašků.
♦ 5. Vodostavební beton.
♦ 6. Reologie čerstvého betonu. Reologické vlastnosti jemnozrnné cementové matrice. Reometrie.
♦ 7. Samozhutnitelný beton.
♦ 8. Silniční beton.
♦ 9. Vysokopevnostní beton.
♦ 10. Mezerovitý beton. Drobnozrnný beton.
♦ 11. Recyklovaný beton. Těžký beton.
♦ 12. Vláknobeton.
♦ 13. Pohledový beton. Architektonický beton. Betony s tepelně-izolačními vlastnostmi. Polystyrenbeton. Pěnobeton.

Cíl

V návaznosti na poznatky získané v Technologii betonu I jsou znalosti rozšiřovány o nové typy betonů a způsoby jejich navrhování, zkoušení a podmínek aplikování. Cílem je seznámit posluchače s moderními trendy v technologii betonu a s betony speciálních vlastností jako např. vysokohodnotné, vysokopevnostní, samozhutnitelné, lehké, těžké betony a dále betony se zvýšenou trvanlivostí proti agresívním prostředím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor