Detail předmětu

Procesy čištění odpadních vod

FAST-CC53Ak. rok: 2020/2021

Druhy vod, rozlišení dle původu, výskytu a použití, požadavky na jakost vody, složení a vlastnosti vody, metody úpravy a jejich klasifikace
Iontová výměna, extrakce, stripování, čiření, adsorpce, srážecí procesy, neutralizace, odlučování lehkých částic, dělicí metody na principu polopropustných membrán, filtrace, anaerobní reaktory, odstraňování dusíku a fosforu

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, tj. základní procesy a postupy čištění odpadních vod: iontová výměna, extrakce, stripování, čiření, adsorpce, srážecí procesy, neutralizace, odlučování lehkých částic, dělicí metody na principu polopropustných membrán, filtrace, anaerobní reaktory, odstraňování dusíku a fosforu.a k chemii a technologii vody.

Prerekvizity

Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, charakteristika složení vod, plyny ve vodách, pH, neutralizační kapacita, vápenato-uhličitanová rovnováha, tvrdost vody, životní podmínky mikroorganizmů ve vodách, biochemické procesy ve vodách, přirozené způsoby čištění odpadních vod, anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování

Doporučená nebo povinná literatura

ŽÁČEK, Ladislav: Chemické a technologické procesy úpravy vod. Brno: NOEL 2000 s.r.o., 1999. ISBN 80-86020-22-2. [http://www.dumknihy.cz/chemicke-a-technologicke-procesy-upravy-vod] (CS)
ARSOV, Roumen a MARŠÁLEK, Jiří a WATT, Ed a ZEMAN, Evžen et al.: Urban Water Management: Science Technology and Service Delivery. Borovetz: Kluwer Academic Publishers, 2003. ISBN 978-1-4020-1540-3. [http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/hydrogeology/book/978-1-4020-1539-7] (EN)
TEBBUTT, T .H .Y.: Principles of water quality control. United Kingdom: Butterworth Heinemann, 1997. ISBN 978-0-7506-3658-2. [http://www.elsevier.com/books/principles-of-water-quality-control/tebbutt/978-0-7506-3658-2] (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Druhy vod, Rozlišení dle původu, výskytu a použití, Požadavky na jakost, Základní procesy a postupy pro úpravu vody
Složení a vlastnosti vody, Metody úpravy vody a jejich klasifikace
Iontová výměna
Extrakce
Stripování
Čiření
Adsorpce
Srážecí procesy
Neutralizace
Odlučování lehkých částic
Dělicí metody na principu polopropustných membrán
Filtrace, Anaerobní reaktory
Dusík a fosfor

Cíl

Cílem předmětu je získat znalosti o funkci a využití chemických a fyzikálně chemických procesů při čištění odpadních vod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor