Detail předmětu

Složení a vlastnosti přírodních vod

FAST-CC52Ak. rok: 2020/2021

Chemické rovnováhy, anorganické látky a hlavní anorganické polutanty, organické látky a hlavní organické polutanty, plyny, základy analytiky vody, eutrofizace, samočištění, hydrochemická klasifikace povrchových, podzemních, minerálních a atmosférických vod.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - vybrané kapitoly z hydrochemie podzemních a povrchových vod.

Prerekvizity

Chemické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, základy hydrochemie a analytické chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Pitter, P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT : Praha, 1999. (CS)
Rail, Ch. D.: Groundwater Contamination, Volume I: Sources and Hydrology. CRC Press, 2000. (EN)
Chang, M.: Forest Hydrology: An Introduction to Water and Forests. CRC Press, 2002. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Chemické rovnováhy, pH
Anorganické makrosložky, železo, mangan
Hliník, síra, křemík, bor, halogeny
Uhlík, vápenatouhličitanová rovnováha, plyny
Dusík, fosfor
Organické látky
Přeměny látek ve vodním prostředí
Životní prostředí a jeho ochrana
Anorganické polutanty ve vodách
Organické polutanty ve vodách
Vybrané analytické metody, skupinová stanovení organických látek
Přírodní vody atmosférické, podzemní, minerální, mořské
Přírodní vody povrchové, eutrofizace, samočištění

Cíl

vybrané kapitoly z hydrochemie podzemních a povrchových vod

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor