Detail předmětu

Chemie a technologie vody

FAST-BC03Ak. rok: 2020/2021

Chemické a fyzikální vlastnosti přírodních vod a městských odpadních vod.
Významné chemické a biochemické procesy probíhající ve vodním prostředí, zákonitosti růstu mikroorganizmů a jejich základní životní podmínky, rozdělení mikroorganizmů podle způsobu získání energie a zdroje uhlíku.
Technologické metody úpravy pitné vody, koagulace, filtrace, desinfekce, odstranění agresivního oxidu uhličitého, odstranění železa a manganu, adsorpce, odstranění vápníku a hořčíku z vod, použití měničů iontů při úpravě vody.
Mechanické a biologické způsoby čištění městských odpadních vod, aerobní metody, aktivace, biofilmové reaktory, přírodní způsoby čištění odpadních vod, odstranění nutrientů z vod použitím biologických a chemických metod.
Produkce čistírenského kalu, jeho úprava a stabilizace, zejména anaerobním procesem a další jeho zpracování.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - základy hydrochemie, podstatu vodárenských techonologií a procesů čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů.

Prerekvizity

Anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, logaritmy, základy diferenciálního a integrálního počtu.

Doporučená nebo povinná literatura

Malý,J.,Malá, J.: Chemie a technologie vody. NOEL 2000 s.r.o.: Brno, 1996. (CS)
Binnie C., Kimber M., Smethurst G.: Basic Water Treatment. Springer, 2002. (EN)
Henze M., Harremoes P., Cour Jansen J.C., Arvin E.: Wastewater Treatment. Springer, 2002. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, pH, charakteristika složení vod
Plyny, uhlík ve vodách, vápenato-uhličitanová rovnováha
Odkyselování vod, železo, mangan a jejich odstraňování z vod
Čiření
Filtrace, adsorpce
Hygienické zabezpečení vody
Tvrdost vody a její odstraňování, ionexy
Životní podmínky mikroorganizmů, základy mikrobiologických procesů
Odpadní vody, schéma městské čistírny odpadních vod
Aktivace, aerace
Odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod
Biofilmové reaktory, přirozené způsoby čištění odpadních vod
Anaerobní procesy, zpracování kalu

Cíl

základy hydrochemie, chemická resp. biochemická podstata vodárenských techonologií, procesy čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor