Detail předmětu

Technologie Internetu

FAST-GU53Ak. rok: 2020/2021

Služba WWW a vlastnosti protokolu HTTP (struktura požadavku a odpovědi, autentizační mechanizmy, zabezpečení, proxy server)
Typické konfigurace HTTP serveru.
Komunikační protokol FTP pro přenos souborů.
Infrastruktura Internetu DNS a DHCP.
Techniky dynamického dokumentu na straně klienta a serveru, DHTML, ASP, PHP.
Objektový jazyk JavaScript, syntaxe, události a jejich zpracování, hostitelské prostředí DHTML a ASP.
Objektový model dokumentu a jeho využití pro vnoření programů v jazyce JavaScript.
Základní objekty ASP serveru, třívrstvá architektura, připojení k datovým zdrojům.
Jazyk XML a transformace XSLT.
Základy technologie AJAX.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Samostatná schopnost konfigurace služby WWW a vytváření internetových aplikací.

Prerekvizity

Uživatelská znalost běžných operačních systémů, základy práce v počítačových sítích

Doporučená nebo povinná literatura

MACUR, Jiří a kol.: Technologie Internetu. CERM, 1999. (CS)
HEALY, Rus, MEHTA , Naren, ODOM, Wendell: Směrování a přepínání sítí. Computer Press, 2009. EAN 9788025125205. (CS)
ZAKAS, Nicholas: JavaScript pro webové vývojáře. Computer Press, 2009. EAN 9788025125090. (CS)
CASTRO, Elizabeth a HYSLOP, Bruce: HTML5 a CSS3. Computer Press, 2012. EAN 9788025137338. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání pokročilých znalostí o moderních komunikačních technikách používaných v internetu. Samostatná schopnost konfigurace služby WWW a vytváření internetových aplikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor