Detail předmětu

Technologie betonu I

FAST-BJ04Ak. rok: 2020/2021

Rozdělení a druhy betonů. Složky betonu: kamenivo, voda, cement, inertní a aktivní příměsi, přísady měnící kinetiku hydratace, plastifikační, provzdušňovací aj., betonářská ocel. Složení betonu, výpočtové metody.
Reologie čerstvého betonu. Zpracování čerstvého betonu, systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu hlavně vibrací a ostatní metody zhutňování. Tvrdnutí betonu: hydratace cementu, urychlené tvrdnutí betonu, betonování v zimě, ošetřování betonu.
Vlastnosti betonu: pórovitost cementového kamene, soudržnost betonu s ocelí, vnitřní napětí a deformace, permeabilita. Mechanické vlastnosti betonu, ovlivňování pevnosti betonu, deformační vlastnosti, vodotěsnost. Trvanlivost betonu: mrazuvzdornost, chemická koroze betonu, koroze oceli.
Energetická náročnost výroby betonu, kontrola kvality, recyklace betonu.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním základních znalostí nutných pro návrh složení betonů pro předem zadané konečné vlastnosti betonu, získáním informací o základních vlastnostech vstupních surovin pro výrobu betonu a jejich zkoušení, seznámením se s označováním betonů a požadavky na jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti a metodami zkoušení.

Prerekvizity

Znalosti o základních komponentech betonu, tj. cementu a kamenivech, jejich základní vlastnosti, třídění a zkoušení jejich vlastností. Požadavky na fyzikálně - mechanické vlastnosti betonů a jejich zkoušení

Doporučená nebo povinná literatura

Pytlík, P.: Technologie betonu. VUTIUM Brno, 1997. (CS)
Bechyně, S.: Technologie betonu 1. – 5. díl. SNTL Praha, 1960. (CS)
Schulze, W.: Der Baustoff Beton, Band 1, 2. Verlag für Bauwesen, Berlin, 1988. (DE)
Bartos, P.: Fresh Concrete. Elrevier, London, 1992. (EN)
N.Spiratos, M.Page, V.M. Malhotra, O.C.Zolicoeur: Superplastificizers for Concrete, Fundamentals, Technology and Practice. AG MV Marguis, Quebec, Canada, 2003. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Rozdělení a druhy betonů.EN 206-1
2. Složky betonu. Kamenivo
3. Složky betonu. Voda, Cement
4. Složky betonu. Přísady do betonu
5. Složky betonu. Příměsi do betonu
6. Vyztužování betonu
7. Čerstvý beton. Technologické závislosti složení betonu. Návrh složení betonu.
8. Čerstvý beton. Zpracování čerstvého betonu.
9. Čerstvý beton. Míchání, doprava, ukládání betonu.
10. Čerstvý beton. Systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu.
11. Beton. Tvrdnutí betonu.Ošetřování.
12. Beton. Vlastnosti betonu. Pórovitá struktura cementového kamene. Mikromechanika betonu.
13. Beton. Vlastnosti betonu. Pevnost betonu, Soudržnost ocele s betonem. Trvanlivost betonu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základnímí znalostmi nutnými pro návrh složení betonů pro předem zadané konečné vlastnosti betonu. V průběhu budou předneseny informace o základních vlastnostech vstupních surovin pro výrobu betonu a jejich zkoušení.Poté se seznámí s označováním betonů a požadavky na jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti a metodami zkoušení. Navázně na návrh složení budou popsány požadavky na složení pro vodotěsné a mrazuvzdorné a silníční betony.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor