Detail předmětu

Výuka v terénu III

FAST-GE22Ak. rok: 2020/2021

Vytyčení prostorové polohy budovy, vytyčení oblouku, zaměření podélného a příčného profilu.
Zaměření přirozeně signalizovaného vlícovacího bodu.
Měření délek různými metodami, posouzení přesnosti.
Určení výšek bodů přesnou nivelací.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Schopnost vytyčit jednoduchý objekt, určit přirozeně signalizovaný bod pro leteckou aerotriangulaci. Počití GPS pro určení bodů bodového pole.

Prerekvizity

Práce s geodetickými přístroji, výpočet vytyčovacích prvků

Doporučená nebo povinná literatura

Richardus, P.: Project Surveying. A.A. Balkema Rotterdam, 1984. (EN)
Michalčák, O. a kol.: Inžinierská geodézia I. Alfa Bratislava, 1985. (SK)
Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach. Alfa Bratislava, 1990. (SK)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Schopnost provádět jednoduché vytyčovací úlohy, zaměření přirozeně signalizovaného vlícovacího bodu, použití GPS pro určení polohy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

240 hod., povinná

Vyučující / Lektor