Detail předmětu

Inženýrská geodézie I

FAST-GE16Ak. rok: 2020/2021

Základní pojmy inženýrské geodezie. Základy rozborů přesnosti vytyčení. Vytyčovací sítě. Vytyčování úhlů a délek. Základní metody vytyčení polohy (polární metoda, protínání ze směrů a délek, přechodné stanovisko). Výškové vytyčování. Vytyčování pozemních, liniových a plošných stavebních objektů. Geodetická část stavební dokumentace (vytyčovací výkresy, vytyčovací sítě, dokumentace skutečného provedení stavby). Kontrolní a ověřovací měření na stavbách. Měření posunů a přetvoření staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student se seznámí se základními principy a problémy inženýrské geodezie. Zvládne metodiky rozborů přesnosti vytyčení základních geometrických veličin. Seznámí se s okruhy geodetických prací pro jednotlivé obory stavebnictví.

Prerekvizity

Znalost základních metod matematické analýzy. Orientace v základech teorie chyb.

Doporučená nebo povinná literatura

Richardus, P.: Project Surveying. A.A.Balkema Rotterdam, 1984. (EN)
Michalčák, O. a kol.: Inžinierska geodézia I. Alfa Bratislava, 1985. (SK)
Michalčák, O. a kol.: Inžinierska geodézia II. Alfa Bratislava, 1990. (SK)
Švábenský O., Vitula A., Bureš J.: Inženýrská geodézie I. M02 Geodézie ve stavebnictví. studijní opora VUT Brno, 2006. (CS)
Švábenský O., Vitula A., Bureš J.: Inženýrská geodézie I. M01 Základy inženýrské geodézie. studijní opora VUT Brno, 2006. (CS)
Švábenský O., Vitula A., Bureš J.: Inženýrská geodézie I. M03 Návody ke cvičením. studijní opora VUT Brno, 2006. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, historie, základní pojmy, model měření, teorie rozborů přesnosti.
2. Metodika rozborů přesnosti měření a vytyčování úhlů a délek.
3. Metodika rozborů přesnosti měření a vytyčování výšek. Vytyčení přímky a svislice.
4. Rozbory přesnosti a postupy základních metod vytyčení polohy.
5. Rozbory přesnosti a postupy dalších metod vytyčení polohy.
6. Základní pojmz stavební geodézie. Vytyčování a kontrolní měření staveb. Předpisy a normy. Vytyčovací výkresy.
7. Zajištění geodetických prací účastníky výstavby. Primární systémy staveb. Vytyčování sekundárních systémů stavebních objektů.
8. Úlohy geodézie v pozemním stavitelství. Podrobné vytyčení pro základní technologie výstavby.
9. Úlohy geodézie v dopravním stavitelství. Základní pojmy a terminologie. Geodetické práce při přípravě a projektování dopravních komunikací.
10. Vytyčování trasy liniové stavby. Vytyčování oblouků a přechodnic. Podélný a příčný profil komunikace.
11. Vytyčování a měření podzemních inženýrských staveb.
12. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů. Metody měření svislých a vodorovných posunů.
13. Progresivní měřické technologie v oboru IG. Družicové metody. Laserové skenování.

Cíl

Seznámení se základními principy a problémy inženýrské geodezie. Znalost metodiky rozborů přesnosti vytyčení základních geometrických veličin. Seznámení s okruhy geodetických prací pro jednotlivé obory stavebnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor