Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-SZK)

FAST-BI51Ak. rok: 2020/2021

Individuální práce se studenty dle zadání bakalářské práce.
Studium literatury na základě rešerší.
Metodika zpracování bakalářské práce a příprava experimentů v laboratořích ústavu.
Provedení experimentu hodnocení výsledků a srovnání s teoretickým modelem experimentu.
Hodnocení vlivů na přesnost výsledků.
Metodika zprávy o měření, její zpracování a obhajoba jako součást bakalářské práce.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni zpracovávat bakalářské práce dle zadání, realizovat experimentální části bakalářských prací a připravit analytického řešení.

Prerekvizity

Základní vlastnosti stavebních materiálů, metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů, základní diagnostické metody hodnocení stavebních konstrukcí.

Doporučená nebo povinná literatura

Hönig, A., Zapletal, V.: Nedestruktivní zkušebnictví. USI VUT v Brně, 1982. (CS)
Pume, D. a kol.: Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí. ARCH Praha, 1993. (CS)
Bungey J. H.: Testing Of Concrete Structures. Blackie Academic and profesional, reprinted by Chapman and Hall, 1994. (EN)
Anthony L. Bartos and others: Non-destructive Characterization of Materials VII, Part 1, Part 2. Transtec publications Ltd., Zurich, Switzerland, 1996. (EN)
Šmerda, Z. a kol.: Životnost betonových staveb. ČKAIT Praha TK 14, 1999. (CS)
Schmid, P.: Základy zkušebnictví. CERM VUT Brno, 2001. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Připrava studentů na zpracování bakalářských prací dle zadání, realizace experimentální části bakalářských prací a konzultace analytického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor