Detail předmětu

Ruština pro začátečníky

FAST-BYR1Ak. rok: 2020/2021

Témata – představování, pozdravy, telefonování, základní informace o sobě, národnosti, na návštěvě, rodina.
Zvuková a grafická stránka jazyka - azbuka, přízvuk, intonace, výslovnost, pravopis.
Mluvnice – oslovení, číslovky, časování sloves, základní vzory podstatných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, zvratná slovesa, slovesné vazby.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, čímž je zvládnutí základů ruštiny, tedy psané a mluvené azbuky, základní slovní zásoby a základních gramatických jevů, dále také schopnost číst, překládat a vytvářet velice jednoduché ruské texty.

Prerekvizity

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

JELÍNEK, Stanislav a kol.: Raduga 1 po novomu. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 978-80-7238-659-8.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zvládnutí základů ruštiny, tedy azbuky v psané i mluvené formě, základní slovní zásoby a gramatiky. Schopnost přečíst, přeložit a vytvořit velmi jednoduché texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor